CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Văn phòng giao dịch: P.201 N1, Đại học GTVT Hà Nội
Email: ttcm.gtvt@gmail.com
Điện thoại: 024.3211.5571
Hotline: 0983.004.689

Hino xzu720l-hkfrl3 gắn cẩu Unic urv343k

Tóm tắt thông số kỹ thuật:
Động cơ: N04C-VB
Kích thước tổng thể: 6910x2150x2900mm
Kích thước lòng thùng: 4350x2000x450mm
Tổng tải trọng: 7.500Kg
Tải trọng chuyên chở hàng hóa: 2.850Kg
Thiết bị chuyên dùng: Cẩu UNIC URV343K
Sản xuất tại: Công ty CP cơ khí và xây dựng GTVT

scroll top